Zobacz to z JZO! | Certyfikat autentyczności

Soczewki Progresywne JZO - Certyfikat autentyczności

Soczewki progresywne produkowane w JZO posiadają Certyfikat Autentyczności, który stanowi dowód zakupu markowego, w pełni bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi normami produktu.

Poświadcza on, że nasze soczewki:

 • są wyrobami medycznymi klasy I, spełniającymi kryteria reguły 1 określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych;
 • spełniają wymagania Polskich Norm zharmonizowanych z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych, PN-EN ISO 14889:2010, PN-EN ISO 21987:2010, PN-EN 1041:2010, PN-EN ISO 10993-1:2010, PN-EN ISO 14971:2012;
 • spełniają wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych;
 • spełniają wymagania Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Pamiętaj!

Podczas wizyty w salonie optycznym pytaj o soczewki progresywne z Certyfikatem Autentyczności.

Certyfikat jest też dokumentem, który zawiera informacje dotyczące Twoich soczewek okularowych oraz zakładu optycznego, w którym zostały zakupione. Dane te będą przydatne podczas kolejnej wizyty w gabinecie okulistycznym i salonie optycznym. Dzięki temu, że Certyfikat Autentyczności ma formę i rozmiar zbliżony do kart bankowych jest łatwy do przechowywania.

 
 1. Adres zakładu optycznego
 2. Nazwa soczewek progresywnych
 3. Nazwa powłoki antyrefleksyjnej
 4. Stopień ochrony oczu przed UV
 5. Parametry optyczne i montażowe soczewek
 6. Twoje indywidualne parametry
 7. Nr KT