Zobacz to z JZO! | Prezbiopia

Prezbiopia, czyli inaczej starczowzroczność to trudności z wyraźnym widzeniem z bliska. Pojawia się u każdego człowieka, zazwyczaj po 40 roku życia.

Pamiętaj!

Prezbiopia nie jest chorobą i nie można jej zapobiec. To naturalny stan wzroku, w którym zmniejszeniu uległy zdolności do akomodacji, dlatego nie szukaj lekarstwa na prezbiopię.
Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań, dzięki którym znów będziesz widzieć wyraźnie na każdą odległość.

Jak dochodzi do prezbiopii?

Prawidłowo funkcjonujący układ wzrokowy ma zdolność tzw. akomodacji, dzięki której możemy wyraźnie widzieć na różne odległości. Aby akomodacja mogła przebiegać prawidłowo, musi być on w pełni sprawny. Prezbiopia jest efektem fizjologicznych, czyli naturalnych procesów zachodzących wewnątrz oka. W ich następstwie soczewka w oku stopniowo staje się sztywniejsza i mniej elastyczna. Również mięśnie, dzięki którym automatycznie zmienia się kształt soczewki, przy przenoszeniu wzroku na różne odległości, tracą swą sprawność. Następstwem tych zmian jest utrata zdolności akomodacji, co oznacza brak możliwości wyraźnego widzenia na odległości bliskie.

Czy prezbiopia może dotyczyć Ciebie?

Tak. Oczy każdego człowieka z wiekiem tracą naturalną zdolność do akomodacji, czyli ostrego widzenia na każdą odległość. Niezależnie od tego czy jesteś krótkowidzem, czy dalekowidzem, czy masz astygmatyzm, czy też widzisz wyraźnie bez okularów, Twój wzrok ma coraz mniejsze zdolności do akomodacji. Powoduje to, że coraz gorzej widzisz detale znajdujące się blisko oczu. Na ten fakt nie ma wpływu Twoja płeć, Twój zawód, ani dieta...